Powikłania pogrypowe – jakie są i jak ich uniknąć?

Powikłania pogrypowe – jakie są i jak ich uniknąć?

Grypa jest infekcją górnych dróg oddechowych, która w większości przypadków przebiega
łagodnie. Zdarza się jednak, że ma ona poważne skutki dla zdrowia. Każdego roku na świecie
odnotowuje się nawet 5 milionów ciężkich przypadków [1]. Zobacz, jakie mogą być powikłania
pogrypowe.
Kiedy pojawiają się powikłania pogrypowe?
Niepowikłana grypa trwa od 5 do 7 dni. Po tym czasie ustępuje większość objawów (niektóre z
nich mogą utrzymać się jeszcze przez kilka tygodni) [2]. Jeżeli dolegliwości są nadal obecne,
nasilają się lub pojawiają nowe, można podejrzewać powikłania pogrypowe. Jest to wskazanie
do niezwłocznego skonsultowania się z lekarzem, wykonania dodatkowych badań i podjęcia
odpowiedniego leczenia.
Kto jest narażony na powikłania pogrypowe?
Na powikłania pogrypowe szczególnie narażone są:
• kobiety w ciąży,
• dzieci poniżej 5. roku życia,
• osoby po 65. roku życia,
• osoby otyłe,
• osoby przed ukończeniem 19 lat, które stale przyjmują kwas acetylosalicylowy [2].
Ponadto powikłania pogrypowe mogą wystąpić u osób, które chorują przewlekle. Mowa przede
wszystkim o takich schorzeniach, jak: choroby układu oddechowego (przewlekła obturacyjna
choroba płuc, astma, mukowiscydoza), niewydolność serca, wrodzone wady serca, choroby
neurologiczne, choroby hematologiczne, zaburzenia hormonalne, choroby nerek, choroby
wątroby, upośledzenie odporności [2].
Jakie mogą być powikłania pogrypowe?
W większości przypadków powikłania pogrypowe dotyczą układu oddechowego. Może się
jednak zdarzyć, że procesem chorobowym zostaną objęte inne narządy. Niekiedy grypa
powoduje zaostrzenie już obecnych chorób (zwłaszcza schorzeń układu oddechowego i układu
nerwowego) [3].
Możliwe powikłania pogrypowe to [1, 2, 3]:
• zapalenie oskrzeli,
• zapalenie płuc,
• zapalenie krtani i tchawicy,
• zapalenie zatok obocznych nosa,
• zapalenie ucha,
• zapalenie gardła,
• zapalenie nagłośni,
• zapalenie opon mózgowych,
• zapalenie osierdzia,
• zapalenie mięśnia sercowego,
• zapalenie nerek,
• niewydolność serca,
• zwiększone ryzyko wystąpienia zawału serca,
• niewydolność wielonarządowa,
• posocznica,
• zapalenie nerwów obwodowych,
• zapalenie mięśni.
Powikłania grypy są zagrożeniem dla kobiet w ciąży i ich dziecka. Infekcja może przyczynić się
do porodu przedwczesnego lub poronienia. Zauważono również, że zwiększa ryzyko wystąpienia
wad cewy nerwowej [3].
Jednym z najgroźniejszych powikłań grypy może być zgon. Światowa Organizacja Zdrowia
podaje, że na całym świecie ma to miejsce w 0,5 miliona przypadków [1].
Jak można uniknąć powikłań po grypie?
Powikłań po grypie można uniknąć, jeżeli zostanie wdrożone odpowiednie leczenie. Osoby,
które znajdują się w grupie ryzyka ich wystąpienia powinny rozpocząć leczenie preparatem
przeciwwirusowym. Terapia musi rozpocząć się do 48 godzin po pojawieniu się infekcji.
Pozostali chorzy powinni odpoczywać, nawadniać organizm, pozostać w domu i stosować leki,
które łagodzą objawy grypy [3].
Warto pamiętać o ochronie innych osób – zwłaszcza z grupy ryzyka wystąpienia powikłań.
Chory powinien ograniczyć kontakt ze zdrowymi ludźmi. Zalecana jest także higiena [1] i
dezynfekcja przedmiotów codziennego użytku [3].
Źródła:

  1. S. Kałucka, Grypa – etiologia, epidemiologia, prewencja i leczenie w 2020 roku,
    Geriatria, 2020, nr 14, s. 107-117.
  2. T. Przybyłowski, Powikłania grypy, Medycyna po Dyplomie, 2011, t. 20, nr 11, s. 85-91.
  3. M. Makowiec i in., Zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie grypy. Wytyczne Kolegium
    Lekarzy Rodzinnych w Polsce (2019), Medycyna Praktyczna, Kraków 2019.
Powrót na górę